Senin, 19 Januari 2009

Jenis-jenis sejarah

Jenis sejarah berdasarkan subyeknya yaitu :

a) sejarah konvensional (sejarah lama/old history)

b) sejarah baru (new history)

dalam sejarah konvensional subyek yang menjadi kajian adalah kisah perkembangan kerajaan , Negara, pemimpin, raja (kaisar), para tokoh penting, dan aspek politik yang disajikan secara kronologis. Dengan demikian sejarah konvensional lebih mengutamakan unsure kejadian , peristiwa, kisah serta urutan kejadian

dalam sejarah baru , subyek yang menjadi kajian lebih luas meliputi berbagai golongan masyarakat (di luar istana dan birokrasi pemerintahan ). Dalam penulisannya sering menggunakan berbegai teori dari disiplin ilmu social yang lain. Sejarah baru lebih berorientasi kepada masalah , bukan pada peristiwa dan urutan kejadian . dengan demikian sejarah baru lebih bersifat tematis seperti sejarah kebudayaan , sejarah social, sejarah local, sejarah politik dll.

sumber:
http://sejarahundonesiamerdeka.blogspot.com


Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Jenis-jenis sejarah